Όροι και Προϋποθέσεις

Η παρούσα συμφωνία τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 18 Φεβρουαρίου 2016.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τελευταία ενημέρωση 22 Οκτωβρίου 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ σας, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας ("εσείς") και της QallExpress OÜ, η οποία δραστηριοποιείται ως Geendank.nl ("όχι ευχαριστώ.nl","we","us", ή "δικός μας), σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπου geendank.nl καθώς και οποιασδήποτε άλλης μορφής πολυμέσων, καναλιού μέσων, ιστότοπου για κινητά ή εφαρμογής για κινητά που σχετίζονται, συνδέονται ή συνδέονται με άλλον τρόπο με αυτόν (συλλογικά, ο «Ιστότοπος»). Είμαστε εγγεγραμμένοι στο Γκαμπόν και έχουμε την έδρα μας στο Pudisoo küla, Männimäe/1, Kuusalu vald, Harju Maakond, 74626. Ο ΑΦΜ μας είναι 14807597. Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΣΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται στον Ιστότοπο κατά καιρούς ενσωματώνονται ρητά στο παρόν με παραπομπή. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να κάνουμε αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία «Τελευταία ενημέρωση» αυτών των Όρων Χρήσης και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε συγκεκριμένη ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τους ισχύοντες Όρους κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, ώστε να κατανοείτε ποιοι Όροι ισχύουν. Θα υπόκειστε, και θα θεωρηθεί ότι έχετε λάβει γνώση και ότι έχετε αποδεχτεί, τις αλλαγές σε τυχόν αναθεωρημένους Όρους Χρήσης από τη συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτών των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου τέτοια διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη προς το νόμο ή τη νομοθεσία ή που θα μας υπόκειτο σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής σε αυτή τη δικαιοδοσία ή χώρα . Ως εκ τούτου, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εφόσον και στο βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.
Ο Ιστότοπος προορίζεται για χρήστες ηλικίας τουλάχιστον 13 ετών. Όλοι οι χρήστες που είναι ανήλικοι στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένουν (γενικά κάτω των 18 ετών) πρέπει να έχουν την άδεια και να εποπτεύονται άμεσα από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους για να χρησιμοποιήσουν τον Ιστότοπο. Εάν είστε ανήλικος, πρέπει να διαβάσετε τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας και να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους Χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.
2. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Εκτός αν διαφορετικά
υποδεικνύεται, ο ιστότοπος αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία μας και όλος ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων,
λειτουργικότητα, λογισμικό, σχέδια ιστοσελίδων, ήχος, βίντεο, κείμενο, φωτογραφίες και
γραφικά στον ιστότοπο (συλλογικά, το «Περιεχόμενο») και τα εμπορικά σήματα, την υπηρεσία
τα σήματα και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (τα «Σήματα») ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή
έχουν άδεια σε εμάς και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και από διάφορους νόμους
άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμοι περί αθέμιτου ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών
κράτη, διεθνείς νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συμβάσεις. Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στο
Ιστότοπος "ΩΣ ΕΧΕΙ" μόνο για δική σας ενημέρωση και προσωπική χρήση. Εκτός από όσα προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους
χρήσης, κανένα μέρος του ιστότοπου και κανένα περιεχόμενο ή σήματα δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν,
συγκεντρωτικά, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ανάρτηση, δημόσια προβολή, κωδικοποίηση,
μεταφράστηκε, μεταδόθηκε, διανεμήθηκε, πουλήθηκε, αδειοδοτήθηκε ή έγινε με άλλο τρόπο εκμετάλλευση
για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή μας
άδεια.
υπό τον όρο ότι εσείς
δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, σας εκχωρείται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και
χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο και για να πραγματοποιήσετε λήψη ή εκτύπωση ενός αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου
στο οποίο έχετε αποκτήσει σωστά πρόσβαση αποκλειστικά για προσωπικά, μη εμπορικά σας
χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά στον Ιστότοπο και στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο και τα Σήματα.
3. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε
θα είναι αληθινό, ακριβές, τρέχον και πλήρες. (
2) θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και θα ενημερώσετε αμέσως αυτές τις πληροφορίες εγγραφής, όπως απαιτείται, (3) έχετε τη νομική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης. (4) δεν είστε κάτω των 13 ετών· (5) δεν είσαι α
ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε, ή εάν είστε ανήλικος, έχετε
έλαβε γονική άδεια για χρήση του ιστότοπου· (
6) δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο
μέσω αυτοματοποιημένων ή μη ανθρώπινων μέσων, είτε μέσω bot, σεναρίου ή
σε διαφορετική περίπτωση; (
7) δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για παράνομες ή μη εξουσιοδοτημένες
σκοπός; και (
8) χρήση του ιστότοπου από εσάς
δεν θα παραβιάζει κανέναν ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.
Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθές, ανακριβές, δεν είναι τρέχουσες ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε και κάθε χρήση της Ιστοσελίδας (ή οποιοδήποτε τμήμα της).

 

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

 

 

Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε να διατηρήσετε τον κωδικό σας εμπιστευτικό και θα είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε, να απαιτήσουμε ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε εάν διαπιστώσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι αυτό το όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο.

 

5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανίζουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα, τα χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τις λεπτομέρειες των προϊόντων που διατίθενται στον Ιστότοπο. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι τα χρώματα, τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες των προϊόντων θα είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, τρέχοντα ή χωρίς άλλα σφάλματα και ότι η ηλεκτρονική σας οθόνη ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντα. Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε διαθεσιμότητα,
και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα είδη θα είναι σε απόθεμα. Διατηρούμε το δικαίωμα να
διακόψτε οποιαδήποτε προϊόντα ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Τιμές για όλα τα προϊόντα
υπόκεινται σε αλλαγές.
6. ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Δεχόμαστε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:
- Θεώρηση
- Mastercard
- American Express
– PayPal
- Ανακαλύπτω
– Google Pay
– Ρίγα
- ιδανικός
– SEPA
 
Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστότοπου. Συμφωνείτε επίσης να ενημερώσετε αμέσως τα στοιχεία λογαριασμού και πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email, του τρόπου πληρωμής και της ημερομηνίας λήξης της κάρτας πληρωμής, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται. Ο φόρος επί των πωλήσεων θα προστεθεί στην τιμή των αγορών όπως κρίνεται απαραίτητο από εμάς. Μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Όλες οι πληρωμές θα είναι σε ευρώ.
Συμφωνείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις στις τιμές που ίσχυαν τότε για τις αγορές σας και τυχόν ισχύουσες χρεώσεις αποστολής και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε τον επιλεγμένο πάροχο πληρωμών για τυχόν τέτοια ποσά κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Διατηρούμε το δικαίωμα διόρθωσης
τυχόν λάθη ή λάθη στην τιμολόγηση, ακόμα κι αν έχουμε ήδη ζητήσει ή
έλαβε πληρωμή.
Διατηρούμε το
δικαίωμα άρνησης οποιασδήποτε παραγγελίας μέσω του ιστότοπου. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή
ακυρώστε τις ποσότητες που αγοράστηκαν ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που έχουν υποβληθεί
από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, τον ίδιο τρόπο πληρωμής ή/και παραγγελίες
που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή αποστολής. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, στο πέλμα μας
κρίση, φαίνεται να τοποθετείται από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.

 

7. ΑΠΌΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

 

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Επιστροφών μας που δημοσιεύτηκε στον Ιστότοπο πριν κάνετε οποιεσδήποτε αγορές.

 

 

 

8. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους διαθέτουμε την Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορική προσπάθεια εκτός από εκείνες που είναι ειδικά εγκεκριμένες ή εγκεκριμένες από εμάς.
Ως χρήστης του Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε να μην:
 • Συστηματικά ανακτήσετε δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα για να δημιουργήσετε ή να μεταγλωττίσετε, άμεσα ή έμμεσα, συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς γραπτή άδεια από εμάς.
 • Πάρετε, εξαπατήσετε ή παραπλανήσετε εμάς και άλλους χρήστες, ειδικά σε κάθε προσπάθεια να μάθετε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών.
 • Περπατήστε, απενεργοποιήστε ή παρεμποδίσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή / και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν.
 • Η δυσφήμιση, η αμαύρωση ή η βλάβη κατά τη γνώμη μας, εμείς ή / και ο ιστότοπος.
 • Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε πληροφορία αποκτήθηκε από τον ιστότοπο για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να βλάψετε κάποιο άλλο άτομο.
 • Να κάνετε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξης ή να υποβάλλετε ψευδείς αναφορές κατάχρησης ή παράπτωσης.
 • Χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
 • Συμμετέχετε σε μη εξουσιοδοτημένο σχεδιασμό ή σύνδεση με τον ιστότοπο.
 • Μεταφορτώστε ή μεταδώστε (ή προσπαθήστε να μεταφορτώσετε ή να μεταδώσετε) ιούς, δούρειους ίππους ή άλλο υλικό, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων και spamming (συνεχής αποστολή επαναλαμβανόμενου κειμένου), που παρεμβαίνει στην αδιάκοπη χρήση και απόλαυση οποιουδήποτε μέρους του Site ή τροποποιεί, υποβαθμίζει, διαταράσσει, μεταβάλλει ή παρεμποδίζει τη χρήση, τις λειτουργίες, τις λειτουργίες, τη λειτουργία ή τη συντήρηση του Δικτυακού Τόπου.
 • Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση οποιωνδήποτε εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή συναφών εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
 • Διαγράψτε την ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε περιεχόμενο.
 • Προσπαθήστε να μιμηθείτε άλλο χρήστη ή άτομο ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη άλλου χρήστη.
 • Μεταφορτώστε ή μεταδώστε (ή προσπαθήστε να μεταφορτώσετε ή να μεταδώσετε) οποιοδήποτε υλικό που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σαφών μορφών ανταλλαγής γραφικών (gifs), 1 × 1 εικονοστοιχείων, web bugs, cookies , ή άλλες παρόμοιες συσκευές (μερικές φορές αναφέρονται ως "spyware" ή "παθητικοί μηχανισμοί συλλογής" ή "pcms").
 • Επηρεάστε, διαταράξτε ή δημιουργήστε υπερβολική επιβάρυνση στην Ιστοσελίδα ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με την Ιστοσελίδα.
 • Τραυματίστε, ενοχλήστε, εκφοβίστε ή απειλήστε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές μας που εμπλέκονται στην παροχή οποιασδήποτε μερίδας του Δικτυακού Τόπου σε εσάς.
 • Προσπαθήστε να παρακάμψετε τυχόν μέτρα του Δικτυακού Τόπου που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψετε ή να περιορίσετε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας.
 • Αντιγράψτε ή προσαρμόστε το λογισμικό της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλου κώδικα.
 • Εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκρυπτογραφήστε, απομεταγλωττίστε, αποσυναρμολογήστε ή αναθεωρήστε οποιοδήποτε λογισμικό που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος του Ιστότοπου.
 • Εκτός από το ενδεχόμενο χρήσης της βασικής μηχανής αναζήτησης ή του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να εκκινήσετε, να αναπτύξετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε αράχνη, ρομπότ, cheat utility, scraper ή αναγνώστη χωρίς σύνδεση τη χρήση ή την εκκίνηση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης δέσμης ενεργειών ή άλλου λογισμικού.
 • Χρησιμοποιήστε έναν αγοραστικό πράκτορα ή έναν πράκτορα αγορών για να πραγματοποιήσετε αγορές στην Ιστοσελίδα.
 • Να κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρηστών ή / και ηλεκτρονικών διευθύνσεων χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδή προτίμηματα.
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε μαζί μας ή να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο το Site ή / και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εσόδων ή εμπορική επιχείρηση.
 • Πουλήστε ή μεταφέρετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας.
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία για να διαφημίσετε ή να προσφέρετε για πώληση αγαθών και υπηρεσιών.

 

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

 

 

Ο ιστότοπος μπορεί να σας προσκαλέσει να συνομιλήσετε, να συνεισφέρετε ή να συμμετάσχετε σε ιστολόγια, πίνακες μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και άλλες λειτουργίες και μπορεί να σας παρέχει την ευκαιρία να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να εμφανίσετε, να μεταδώσετε, να εκτελέσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε ή να μεταδώσετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένου, γραπτών, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, προσωπικών πληροφοριών. Οι συνεισφορές ενδέχεται να είναι ορατές από άλλους χρήστες του ιστότοπου και των Προσφορών της Αγοράς και μέσω ιστοτόπων τρίτων. Ως εκ τούτου, τυχόν Συνεισφορές που μεταδίδετε ενδέχεται να αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικές και μη αποκλειστικές. Όταν δημιουργείτε ή καθιστάτε διαθέσιμες οποιεσδήποτε Συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 

 • Η δημιουργία, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή απόδοση και η πρόσβαση, λήψη ή αντιγραφή των συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πνευματικών δικαιωμάτων, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού σήματος, του εμπορικού μυστικού ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.
 • Είστε ο δημιουργός και κάτοχος ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις, εκδόσεις και άδειες χρήσης και εξουσιοδότησης για εμάς, τον Ιστότοπο και άλλους χρήστες του Ιστότοπου να χρησιμοποιήσουμε τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τον Ιστότοπο και αυτούς Οροι χρήσης.
 • Έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, την απελευθέρωση ή/και την άδεια κάθε ατόμου με δυνατότητα ταυτοποίησης στις Συνεισφορές σας να χρησιμοποιήσει το όνομα ή την ομοιότητα κάθε τέτοιου αναγνωρίσιμου ατόμου για να επιτρέψει τη συμπερίληψη και χρήση των συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από το Ιστότοπος και αυτοί οι Όροι Χρήσης.
 • Οι συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.
 • Οι συνεισφορές σας δεν είναι ανεπιθύμητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, διαφημιστικό υλικό, σχήματα πυραμίδων, αλυσίδες επιστολών, ανεπιθύμητα μηνύματα, μαζικές αποστολές ή άλλες μορφές προσέλκυσης.
 • Οι συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, άσεμνες, άσεμνες, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλήσεις, συκοφαντικές, συκοφαντίες ή με άλλο τρόπο απαράδεκτες (όπως καθορίζεται από εμάς).
 • Οι συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, κοροϊδεύουν, υποτιμούν, εκφοβίζουν ή κακοποιούν κανέναν.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν χρησιμοποιούνται για παρενόχληση ή απειλή (με τη νομική έννοια αυτών των όρων) οποιουδήποτε άλλου προσώπου και για την προώθηση της βίας εναντίον συγκεκριμένου ατόμου ή κατηγορίας ανθρώπων.
 • Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανέναν ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή κανόνα.
 • Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την παιδική πορνογραφία ή με άλλο τρόπο που αποσκοπεί στην προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων.
 • Οι συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση ή το φυσικό μειονέκτημα.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν με άλλο τρόπο ούτε συνδέονται με υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης ή οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

 

Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου ή των Προσφορών Marketplace κατά παράβαση των ανωτέρω παραβιάζει αυτούς τους Όρους Χρήσης και μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε τερματισμό ή αναστολή των δικαιωμάτων σας για χρήση του Ιστότοπου και των Προσφορών του Marketplace.

 

 

10. ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ

 

 

Δημοσιεύοντας τις Συνεισφορές σας σε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου ή κάνοντας τις Συνεισφορές προσβάσιμες στον Ιστότοπο συνδέοντας τον λογαριασμό σας από τον Ιστότοπο σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσής σας, εκχωρείτε αυτόματα και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να μας εκχωρήσετε ένα απεριόριστο, απεριόριστο, αμετάκλητο, διαρκές, μη αποκλειστικό, δικαίωμα σε πλήρη χρήση, δωρεάν χρήση , αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποκάλυψη, πώληση, μεταπώληση, δημοσίευση, μετάδοση, επανατίτλος, αρχειοθέτηση, αποθήκευση, προσωρινή αποθήκευση, δημόσια εκτέλεση, δημόσια προβολή, αναδιαμόρφωση, μετάφραση, μετάδοση, απόσπασμα (ολικά ή εν μέρει) και διανομή τέτοιων συνεισφορών (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της εικόνας και της φωνής σας) για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εμπορική και διανομή τέτοιων έργων σε διαφημιστικά ή άλλα έργα, χορηγεί και εγκρίνει υποάδειες για τα παραπάνω. Η χρήση και η διανομή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή πολυμέσων και μέσω οποιωνδήποτε καναλιών πολυμέσων.

 

 

Αυτή η άδεια θα ισχύει για οποιαδήποτε μορφή, πολυμέσα ή τεχνολογία που είναι τώρα γνωστή ή εφεξής αναπτυχθεί, και περιλαμβάνει τη χρήση του ονόματός σας, του ονόματος της εταιρείας και του ονόματος franchise, κατά περίπτωση, και οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές ονομασίες, λογότυπα, και προσωπικές και εμπορικές εικόνες που παρέχετε. Παραιτείτε όλα τα ηθικά δικαιώματα στις Συνεισφορές σας και εγγυάστε ότι τα ηθικά δικαιώματα δεν έχουν διεκδικηθεί διαφορετικά στις Συνεισφορές σας.

 

 

Δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία επί των συνεισφορών σας. Διατηρείτε την πλήρη κυριότητα όλων των Συνεισφορών σας και τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δηλώσεις ή παραστάσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχετε από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή του Ιστότοπου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συνεισφορές σας στον ιστότοπο και συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να αποφύγετε οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις συνεισφορές σας.

 

 

Έχουμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, (1) να επεξεργαζόμαστε, να διαμορφώνουμε ή να αλλάζουμε με άλλο τρόπο τυχόν Συνεισφορές (2) να κατηγοριοποιήσουν εκ νέου τυχόν συνεισφορές για να τις τοποθετήσουν σε πιο κατάλληλες τοποθεσίες στον ιστότοπο · και (3) να προ-προβάλλετε ή να διαγράψετε τυχόν συνεισφορές ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε τις συνεισφορές σας.

 

 

 

 

 

11. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Μπορούμε να σας παρέχουμε περιοχές στον Ιστότοπο για να αφήσετε κριτικές ή αξιολογήσεις. Όταν δημοσιεύετε μια κριτική, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα κριτήρια: (1) θα πρέπει να έχετε από πρώτο χέρι εμπειρία με το άτομο / οντότητα που υποβάλλεται σε έλεγχο. (2) οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν προσβλητική βωμολοχία, ή καταχρηστική, ρατσιστική, προσβλητική ή μίσος γλώσσα. (3) οι κριτικές σας δεν θα πρέπει να περιέχουν διακρίσεις με βάση τη θρησκεία, τη φυλή, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την αναπηρία. (4) οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν αναφορές σε παράνομη δραστηριότητα. (5) δεν πρέπει να συνδέεστε με ανταγωνιστές εάν δημοσιεύετε αρνητικές κριτικές. (6) δεν πρέπει να κάνετε συμπεράσματα ως προς τη νομιμότητα της συμπεριφοράς. (7) δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις. και (8) δεν μπορείτε να οργανώσετε μια καμπάνια που ενθαρρύνει άλλους να δημοσιεύσουν κριτικές, είτε θετικές είτε αρνητικές.
Μπορούμε να δεχτούμε, να απορρίψουμε ή να αφαιρέσουμε κριτικές κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Δεν έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση να εξετάζουμε κριτικές ή να διαγράφουμε κριτικές, ακόμα κι αν κάποιος θεωρεί τις κριτικές απαράδεκτες ή ανακριβείς. Οι κριτικές δεν εγκρίνονται από εμάς και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις μας ή τις απόψεις οποιασδήποτε από τις θυγατρικές ή τους συνεργάτες μας. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιαδήποτε επανεξέταση ή για τυχόν αξιώσεις, υποχρεώσεις ή ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε επανεξέταση. Με τη δημοσίευση μιας κριτικής, μας εκχωρείτε με το παρόν ένα διαρκές, μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, χωρίς δικαιώματα, πλήρως πληρωμένο, εκχωρήσιμο και υποαδειοδοτούμενο δικαίωμα και άδεια αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης, μετάδοσης με οποιοδήποτε μέσο, ​​προβολής, εκτέλεσης, και/ή να διανείμει όλο το περιεχόμενο που σχετίζεται με την αναθεώρηση.
12. ΑΔΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ
Χρήση άδειας
Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στις Προσφορές Marketplace μέσω μιας εφαρμογής για κινητά, τότε σας παραχωρούμε ένα ανακλητό, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής για κινητά σε ασύρματες ηλεκτρονικές συσκευές που ανήκουν ή ελέγχονται από εσάς, καθώς και για πρόσβαση και χρήση την εφαρμογή για κινητά σε τέτοιες συσκευές αυστηρά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της άδειας εφαρμογής για κινητά που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν θα πρέπει: (1) εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, να αποσυμπιέζετε, να αναθεωρήσετε μηχανικό, να αποσυναρμολογήσετε, να προσπαθήσετε να αντλήσετε τον πηγαίο κώδικα ή να αποκρυπτογραφήσετε την εφαρμογή. (2) να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση, προσαρμογή, βελτίωση, βελτίωση, μετάφραση ή παράγωγη εργασία από την εφαρμογή. (3) παραβιάζουν τυχόν ισχύοντες νόμους, κανόνες ή κανονισμούς σε σχέση με την πρόσβασή σας ή τη χρήση της εφαρμογής. (4) αφαιρέστε, τροποποιήστε ή αποκρύψτε οποιαδήποτε σημείωση ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ειδοποίησης πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικού σήματος) που δημοσιεύτηκε από εμάς ή τους δικαιοπάροχους της εφαρμογής. (5) χρήση της εφαρμογής για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εσόδων, εμπορική επιχείρηση ή άλλο σκοπό για τον οποίο δεν έχει σχεδιαστεί ή προοριστεί· (6) να κάνει την εφαρμογή διαθέσιμη μέσω δικτύου ή άλλου περιβάλλοντος που επιτρέπει την πρόσβαση ή τη χρήση από πολλές συσκευές ή χρήστες ταυτόχρονα· (7) χρήση της εφαρμογής για τη δημιουργία ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή λογισμικού που είναι, άμεσα ή έμμεσα, ανταγωνιστικό με ή με οποιονδήποτε τρόπο υποκατάστατο της εφαρμογής· (8) χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να στείλετε αυτοματοποιημένα ερωτήματα σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή για να στείλετε οποιοδήποτε ανεπιθύμητο εμπορικό email. ή (9) χρήση οποιασδήποτε ιδιόκτητης πληροφορίας ή οποιασδήποτε διεπαφής μας ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας μας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την αδειοδότηση ή τη διανομή οποιωνδήποτε εφαρμογών, αξεσουάρ ή συσκευών για χρήση με την εφαρμογή.
Συσκευές Apple και Android
Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή για κινητά που έχετε αποκτήσει είτε από το Apple Store είτε από το Google Play (καθένας "Διανομέας Εφαρμογών") για πρόσβαση στις Προσφορές Marketplace: (1) η άδεια που σας έχει χορηγηθεί για την εφαρμογή μας για κινητά περιορίζεται σε μη -μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της εφαρμογής σε συσκευή που χρησιμοποιεί τα λειτουργικά συστήματα Apple iOS ή Android, όπως ισχύει και σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης που ορίζονται στους ισχύοντες όρους παροχής υπηρεσιών του Διανομέα Εφαρμογών. (2) είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την εφαρμογή για κινητά, όπως καθορίζονται στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της άδειας χρήσης εφαρμογής για κινητά που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή όπως απαιτείται άλλως από την ισχύουσα νομοθεσία, και αναγνωρίζετε ότι κάθε Ο Διανομέας Εφαρμογών δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σχετικά με την εφαρμογή για κινητά. (3) σε περίπτωση αποτυχίας της εφαρμογής για κινητά να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, μπορείτε να ενημερώσετε τον ισχύοντα Διανομέα Εφαρμογών και ο Διανομέας Εφαρμογών, σύμφωνα με τους όρους και τις πολιτικές του, μπορεί να επιστρέψει την τιμή αγοράς, εάν υπάρχει, πληρώνεται για την εφαρμογή για κινητά και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Διανομέας της Εφαρμογής δεν θα έχει καμία άλλη υποχρέωση εγγύησης σε σχέση με την εφαρμογή για κινητά. (4) δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε μια χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα «υποστηρικτής τρομοκρατίας» και (ii) δεν βρίσκεστε περιλαμβάνονται σε οποιονδήποτε κατάλογο της κυβέρνησης των ΗΠΑ με απαγορευμένα ή περιορισμένα μέρη· (5) πρέπει να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες όρους συμφωνίας τρίτων όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά, π.χ. εάν διαθέτετε εφαρμογή VoIP, τότε δεν πρέπει να παραβιάζετε τη συμφωνία υπηρεσίας ασύρματων δεδομένων τους όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά. και (6) αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Διανομείς Εφαρμογών είναι τρίτοι δικαιούχοι των όρων και προϋποθέσεων αυτής της άδειας εφαρμογής για κινητά που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι κάθε Διανομέας Εφαρμογών θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδέχτηκε το δικαίωμα) να επιβάλει τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της άδειας εφαρμογής για κινητά που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης εναντίον σας ως τρίτου δικαιούχου αυτής.
13. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ MEDIA

 

Ως μέρος της λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας, μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας με διαδικτυακούς λογαριασμούς που έχετε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (κάθε τέτοιος λογαριασμός, "Λογαριασμός τρίτου μέρους") είτε: (1) παρέχοντας τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού τρίτου μέρους μέσω του ιστότοπου. ή (2) επιτρέποντάς μας να έχουμε πρόσβαση στο δικό σας Τρίτο μέρος Λογαριασμός, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του καθενός από εσάς Τρίτο μέρος Λογαριασμός. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να αποκαλύψετε τα δικά σας Τρίτο μέρος Πληροφορίες σύνδεσης λογαριασμού σε εμάς ή/και να μας παραχωρήσετε πρόσβαση στα στοιχεία σας Τρίτο μέρος Λογαριασμός, χωρίς παραβίαση εκ μέρους σας οποιουδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ισχύοντος από εσάς Τρίτο μέρος Λογαριασμός και χωρίς να μας υποχρεώνει να πληρώσουμε τυχόν τέλη ή να μας υπόκεινται σε περιορισμούς χρήσης που επιβάλλονται από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών του Τρίτο μέρος Λογαριασμός. Παρέχοντάς μας πρόσβαση σε οποιαδήποτε Τρίτο μέρος Λογαριασμοί, κατανοείτε ότι (1) ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση, να διαθέτουμε και να αποθηκεύουμε (εάν ισχύει) οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχετε παράσχει και αποθηκεύσει στο Τρίτο μέρος Λογαριασμός (το «Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου»), ώστε να είναι διαθέσιμος στον Ιστότοπο και μέσω του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τυχόν λιστών φίλων και (2) που ενδέχεται να υποβάλουμε και να λάβουμε από εσάς Τρίτο μέρος Λογαριάστε πρόσθετες πληροφορίες στο βαθμό που θα ειδοποιηθείτε όταν συνδέετε τον λογαριασμό σας με το Τρίτο μέρος Λογαριασμός. Εξαρτάται από Τρίτο μέρος Λογαριασμοί που επιλέγετε και υπόκεινται στις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε ορίσει σε αυτούς Τρίτο μέρος Λογαριασμοί, στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης που δημοσιεύετε στο δικό σας Τρίτο μέρος Οι λογαριασμοί ενδέχεται να είναι διαθέσιμοι στον και μέσω του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο. Σημειώστε ότι εάν α Τρίτο μέρος Ο λογαριασμός ή η σχετική υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη ή η πρόσβασή μας σε αυτήν Τρίτο μέρος Ο λογαριασμός τερματίζεται από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών, τότε το Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμο στον Ιστότοπο και μέσω αυτού. Θα έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο και του λογαριασμού σας Τρίτο μέρος Λογαριασμοί ανά πάσα στιγμή. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ Η ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Δεν κάνουμε καμία προσπάθεια να ελέγξουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, της ακρίβειας, της νομιμότητας ή της μη παραβίασης, και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο βιβλίο διευθύνσεων email σας που σχετίζεται με α Τρίτο μέρος Ο λογαριασμός και η λίστα επαφών σας αποθηκεύονται στην κινητή συσκευή ή τον υπολογιστή tablet σας αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και ενημέρωσής σας για εκείνες τις επαφές που έχουν επίσης εγγραφεί για να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ της Ιστοσελίδας και της δικής σας Τρίτο μέρος Λογαριάστε επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω ή μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας (εάν υπάρχουν). Θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές μας που ελήφθησαν μέσω αυτών Τρίτο μέρος Λογαριασμός, εκτός από το όνομα χρήστη και την εικόνα προφίλ που συσχετίζονται με τον λογαριασμό σας.

 

 

 

14. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, σχόλια ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο ή τις Προσφορές Marketplace ("Υποβολές") που παρέχετε σε εμάς δεν είναι εμπιστευτικές και θα γίνουν αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Θα έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και θα έχουμε το δικαίωμα στην απεριόριστη χρήση και διάδοση αυτών των Υποβολών για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση σε εσάς. Παραιτείται από όλα τα ηθικά δικαιώματα για οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές και εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές είναι πρωτότυπες μαζί σας ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε τέτοιες Υποβολές. Συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρξει προσφυγή εναντίον μας για οποιαδήποτε εικαζόμενη ή πραγματική παραβίαση ή κατάχρηση οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας στις Υποβολές σας.
15. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ
Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει (ή μπορεί να σας σταλούν μέσω του ιστότοπου ή των Προσφορών Αγοράς) συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ("Τρίτο μέρος Ιστότοποι"), καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενο, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχος, βίντεο, πληροφορίες, εφαρμογές, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή αντικείμενα που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτα μέρη ("Περιεχόμενο τρίτων") . τέτοιος Τρίτο μέρος ιστοσελίδες και Τρίτο μέρος Το περιεχόμενο δεν διερευνάται, παρακολουθείται ή ελέγχεται ως προς την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή την πληρότητα από εμάς και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιουσδήποτε ιστότοπους τρίτων που έχουν πρόσβαση μέσω του ιστότοπου ή οποιουδήποτε Τρίτο μέρος Περιεχόμενο που δημοσιεύεται, διατίθεται μέσω ή εγκαθίσταται από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, της προσβλητικότητας, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών απορρήτου ή άλλων πολιτικών ή που περιέχονται στο Τρίτο μέρος Τοποθεσίες ή το Τρίτο μέρος Περιεχόμενο. Συμπερίληψη, σύνδεση με ή άδεια χρήσης ή εγκατάστασης οποιουδήποτε Τρίτο μέρος Ιστότοποι ή οποιοδήποτε άλλο Τρίτο μέροςΤο περιεχόμενο δεν συνεπάγεται έγκριση ή έγκριση από εμάς. Εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο και να αποκτήσετε πρόσβαση σε Τρίτο μέρος Ιστότοποι ή για χρήση ή εγκατάσταση οποιουδήποτε Τρίτο μέρος Περιεχόμενο, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν διέπουν πλέον. Θα πρέπει να ελέγξετε τους ισχύοντες όρους και τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων, οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο πλοηγείστε από τον Ιστότοπο ή που σχετίζονται με οποιεσδήποτε εφαρμογές χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από τον Ιστότοπο. Οποιεσδήποτε αγορές πραγματοποιείτε μέσω Τρίτο μέρος Οι ιστότοποι θα προέρχονται από άλλους ιστότοπους και από άλλες εταιρείες και δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε σχέση με τέτοιες αγορές που γίνονται αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του ισχύοντος τρίτου μέρους. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν εγκρίνουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται Τρίτο μέρος Οι ιστότοποι και θα μας κρατάτε αβλαβείς από οποιαδήποτε βλάβη προκαλείται από την αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, θα μας κρατήσετε ακίνδυνους από τυχόν απώλειες που έχετε υποστεί ή ζημιά που σας προκλήθηκε σε σχέση με ή που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από Τρίτο μέρος περιεχόμενο ή οποιαδήποτε επαφή με Τρίτο μέρος Ιστοσελίδες.
16. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να: (1) παρακολουθούμε τον ιστότοπο για παραβιάσεις αυτών των Όρων Χρήσης. (2) να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, την αναφορά αυτού του χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου, (3) κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, να αρνούνται, να περιορίζουν την πρόσβαση, να περιορίζουν τη διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιούν (στο μέτρο του δυνατού τεχνολογικά εφικτό) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε τμήμα τους. (4) κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρέσουμε από την Ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικά μεγάλα ή καθ 'οιονδήποτε τρόπο επιβαρύνουν τα συστήματά μας. και (5) κατά τα άλλα να διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο με τρόπο που να προστατεύει τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία μας και να διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου και των Προσφορών του Marketplace.
17. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Μας ενδιαφέρει το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων. Διαβάστε την Πολιτική απορρήτου μας: https://www.geendank.nl/privacy-policy/. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή τις Προσφορές Marketplace, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία είναι ενσωματωμένη στους παρόντες Όρους Χρήσης. Λάβετε υπόψη ότι η Ιστοσελίδα και οι Προσφορές Marketplace φιλοξενούνται στην Ολλανδία. Εάν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή στις Προσφορές Αγοράς από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου με νόμους ή άλλες απαιτήσεις που διέπουν τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που διαφέρουν από την ισχύουσα νομοθεσία στο Κάτω Χώρεςκαι στη συνέχεια μέσω της συνεχούς χρήσης του Ιστότοπου, μεταφέρετε τα δεδομένα σας στο Κάτω Χώρες, και συναινείτε ρητά στη μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων σας Κάτω Χώρες.
Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό διαθέσιμο στον ιστότοπο ή μέσω αυτού παραβιάζει τυχόν πνευματικά δικαιώματα που κατέχετε ή ελέγχετε, ενημερώστε μας αμέσως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω ("Ειδοποίηση"). Ένα αντίγραφο της Ειδοποίησής σας θα σταλεί στο άτομο που δημοσίευσε ή αποθηκεύτηκε το υλικό που αναφέρεται στην Ειδοποίηση. Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για ζημιές, εάν κάνετε σημαντικές ψευδείς δηλώσεις σε μια Ειδοποίηση. Επομένως, εάν δεν είστε βέβαιοι ότι το υλικό που βρίσκεται ή συνδέεται από τον ιστότοπο παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με έναν δικηγόρο.
19. ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ ενώ χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΦΥΛΑΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ, ΑΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ή ΟΧΙ ΛΟΓΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΑΣ.
Εάν καταργήσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, σας απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό με το όνομά σας, ένα πλαστό ή δανεικό όνομα ή το όνομα οποιουδήποτε τρίτου, ακόμη και αν μπορεί να ενεργείτε για λογαριασμό τρίτου κόμμα. Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό της αστικής, ποινικής και αποτρεπτικής προσφυγής.
20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να καταργήσουμε τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε όλες ή μέρος των προσφορών Marketplace χωρίς ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή του Δικτυακού Τόπου ή των Προσφορών του Marketplace.
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το Site και οι προσφορές Marketplace θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να αντιμετωπίσουμε υλικό, λογισμικό ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση σχετική με τον ιστότοπο, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να αναβαθμίσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το Site ή το Marketplace Προσφορές ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή τις προσφορές Marketplace κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρόνου διακοπής ή διακοπής του Δικτυακού Τόπου ή των Προσφορών του Marketplace. Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα ερμηνευτεί ότι μας υποχρεώνει να διατηρούμε και να υποστηρίζουμε την Ιστοσελίδα ή τις Προσφορές του Marketplace ή να παρέχουμε οποιεσδήποτε διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτές.
21. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 
Αυτοί οι όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας, και η χρήση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών αποκλείεται ρητά. Εάν η συνήθης διαμονή σας είναι στην ΕΕ και είστε καταναλωτής, διαθέτετε επιπλέον την προστασία που σας παρέχεται από τις υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας στη χώρα σας για να διαμένετε. Το QallExpress OÜ και εσείς συμφωνείτε να υποβάλλεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων όλων των χωρών, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να υποβάλετε αξίωση για να υπερασπιστείτε τα δικαιώματα προστασίας των καταναλωτών σας σε σχέση με αυτούς τους Όρους Χρήσης στο ο Κάτω Χώρες ή στη χώρα της ΕΕ στην οποία διαμένετε.
22. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Εάν θέλετε να επιστήσετε την προσοχή μας σε αυτό το θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας.
23. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που ενδέχεται να σχετίζονται με τις προσφορές Marketplace, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών, των τιμών, της διαθεσιμότητας και των διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
24. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΣΕ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΒΑΣΗ. ΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟ
Ο ΠΛΗΡΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή
ΣΥΝΟΔΗ, ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΟΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΝΔΕΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (1) ΛΑΘΗ, ΛΑΘΗ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ, (2)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ
Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, (3) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ/Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, (4) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, (5) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΙΡΙΑ, ΙΟΥΣ, ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ Ή ΤΑ ΠΑΡΟΜΕΙΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙ ΠΡΟΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ/Η (6) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΛΑΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ, ΜΕΤΑΔΟΣΕ Ή
ΑΛΛΙΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΜΕ, ΕΓΓΥΡΙΖΟΥΜΕ, ΕΓΓΥΗΣΟΥΜΕ,
Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ BANNER Ή ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΜΕΡΟΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΣΑ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΣΕΙΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.
25. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΜΕΙΣ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΑΝΕΧΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ
ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΕ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΤΟΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΟΛΕΣ ΑΠΟ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
26. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε να
υπερασπίζονται, αποζημιώνουν και μας κρατούν αβλαβείς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας,
θυγατρικών, και όλων των αντίστοιχων αξιωματικών, αντιπροσώπων, συνεργατών μας και
εργαζομένων, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων
εύλογες αμοιβές και έξοδα δικηγόρων, που γίνονται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή
που προκύπτουν από: (1) τις συνεισφορές σας. (2) χρήση του ιστότοπου. (3) παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης · (4) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεών σας και των εγγυήσεων που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. (5) την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας · ή (6) οποιαδήποτε απροκάλυπτη επιβλαβή ενέργεια προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Ιστότοπου με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω του Ιστότοπου. Παρά τα προαναφερθέντα, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο καλείστε να μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, για την υπεράσπιση τέτοιων αξιώσεων. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται σε αυτήν την αποζημίωση μόλις λάβουμε γνώση.
27. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ
Θα διατηρήσουμε
ορισμένα δεδομένα που μεταδίδετε στον Ιστότοπο με σκοπό τη διαχείριση του
απόδοση της Ιστοσελίδας, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς. Παρόλο που εκτελούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας ρουτίνας
δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που μεταδίδετε ή για αυτό
σχετίζεται με οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε
ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί ​​σας για οποιαδήποτε απώλεια ή διαφθορά οποιουδήποτε τέτοιου είδους
δεδομένα, και παραιτείστε με το παρόν οποιοδήποτε δικαίωμα δράσης εναντίον μας που απορρέει από οποιαδήποτε τέτοια
απώλεια ή καταστροφή τέτοιων δεδομένων.
28. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συναλλαγές και υπογραφές
Η επίσκεψη στον ιστότοπο, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών εντύπων αποτελούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, αποκαλύψεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στον Ιστότοπο, ικανοποιούν κάθε νόμιμη απαίτηση για γραπτή επικοινωνία. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Με την παρούσα παραιτείστε από οποιαδήποτε δικαιώματα ή απαιτήσεις βάσει οποιουδήποτε καταστατικού, κανονισμών, κανόνων, κανονισμών ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτούν πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων ή πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από ηλεκτρονικά μέσα.
29. ΔΙΑΦΟΡΑ
Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύτηκαν από εμάς στον Ιστότοπο ή σε σχέση με τον Ιστότοπο αποτελούν την πλήρη συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η παράλειψή μας να ασκήσουμε ή να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν λειτουργεί ως παραίτηση από το δικαίωμα ή τη διάταξη. Αυτοί οι Όροι Χρήσης λειτουργούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορούμε να αναθέσουμε οποιαδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή αδράνεια που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο μας. Εάν κάποια διάταξη ή μέρος μιας διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί ότι είναι παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, η εν λόγω διάταξη ή τμήμα της διάταξης θεωρείται αποσυνδεδεμένη από τους παρόντες Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε εναπομενόντων προμήθειες. Δεν υπάρχει κοινοπραξία, εταιρική σχέση, απασχόληση ή σχέση αντιπροσωπείας που δημιουργείται μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων Χρήσης ή χρήσης του Δικτυακού Τόπου. Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν θα ερμηνευτούν εναντίον μας, επειδή τα έχετε συντάξει. Με το παρόν παραιτείστε από οποιαδήποτε και οποιαδήποτε προστασία μπορείτε να έχετε με βάση την ηλεκτρονική μορφή αυτών των Όρων Χρήσης και την έλλειψη υπογραφής από τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση αυτών των Όρων Χρήσης.
Ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες δεν παρέχουν αριθμούς παρακολούθησης πακέτων. Εάν δεν έχετε έγκυρο αριθμό παρακολούθησης, μπορείτε εύκολα να ρωτήσετε για την πιο πρόσφατη κατάσταση του πακέτου σας μέσω της υποστήριξης πελατών.
30. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Για να επιλύσετε μια καταγγελία σχετικά με την Ιστοσελίδα ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:
QallExpress OÜ
Pudisoo küla, Männimae/1
Kuusalu vald, Harju Maakond, 74626
Γκαμπόν
Τηλέφωνο: 37253718329 
Αυτοί οι όροι χρήσης δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας την Termly's Γεννήτρια Όρων και Προϋποθέσεων.
0
  0
  Το καλάθι αγορών σας
  Το Je winkelwagen είναι leegKeer terug naar de Winkel
   Υπολογισμός ναύλων
   Χρησιμοποιήστε το κουπόνι
   Διαθέσιμα κουπόνια
   νέο10 Κερδίστε έκπτωση 10%. %10 Έκπτωση για Πρώτη Παραγγελία
   Μη διαθέσιμα κουπόνια
   acnet15 Κερδίστε έκπτωση 15%.
   aten10 Παίρνω 10.00 κορνίζα Εδώ είναι ένα ειδικό κουπόνι για εσάς.
   ctesn10 Παίρνω 10.00 κορνίζα
   gnset10 Παίρνω 10.00 κορνίζα Έκπτωση 10€ στην αγορά σας 30€ άμεσα
   λόγχη10 Παίρνω 10.00 κορνίζα
   lenas10 Παίρνω 10.00 κορνίζα